<div align="center"> <h1>Goju-Ryu Poland</h1> <h3>Wrocławski Klub Okinawan Goju-Ryu Karate Do</h3> <p>karate goju gojuryu goju-ryu</p> <p>Strona znajduje się pod adresem <a href="http://hiza.fm.interia.pl" rel="nofollow">http://hiza.fm.interia.pl</a></p> </div>